Selasa, 03 Mei 2011

0032 KI NARTO SABDO

Kangge nggampilaken lan ngirangi  wekdal kangge  ‘proses browsing’
Puniko alamat ingkang bade dipun unduh (download)
Alamat kasusun kanti mendet ‘referensi’ saking Prabuwayang
Langkung lengkap yen panjenengan klik

MAHABHARATA
A. Leluhur Pandawa-Kurawa
1.    Resi Manumanasa
3.     Narasoma
B. Banjaran
1.    BANJARAN BISMA
 2.    BANJARAN KARNA

4.    BANJARAN BIMA (KOLEKSI SANTOSO)  (ISI  password dulu)
 5.    BANJARAN ARJUNA I
 6.    BANJARAN ARJUNA II
 7.    BANJARAN GATOTKACA (KOLEKSI SANTOSO)  (isi sandi / password dulu)
8.  BANJARAN DORNA
9.  Kumbayana

C. Sebelum Bharatayudha

2.    Bale Golo-Golo
        No 1, 2,  5, 6, 8
        No 3, 4,  7
3.    Pandawa Dadu
4.    Pandawa Ngenger
1-3  
4-6   
7-9  
10-12 
13-15 

5.    Babad Wanamarta
6.    Babad Wanamarta (Live)   (tak bisa diakses)
7.    Wiratha Parwa
8.    Sesaji Rajasuya   (isi sandi / password dulu)
9.    Pandawa Gubah
11.  Pandawa Reco  (password)
12.  Pandawa Sapta  (password)
18.  Bima Suci

19.  Bimo Gugah  (password)
20.  Dewa Ruci
21.    Lahire Gatotkaca
23.   Gatutkaca nagih janji
26.    Banuwati Janji
27b.   Sayembara menthang langkap
28b.    Alap alap Setyo Boma
29.    Kresna Kembang (Alap-alap Rukmini)(mungkin agak mleyat-mleyot)
31.    Udawa Sayembara
32.    Kangsa Adu Jago (password)
33a.   Udawa Sayembara
 33b. Udawa Sayembara (koleksi Santoso)  (password)
35.  Suteja Takon Bapa (password)
36.  Alap-alapan Larasati     (password)
39.  Taman Maerokoco  (password)
40.  Mbangun Candi Sapto Renggo  (password)
42.    Cokro Ningrat   (Wahyu Cakraningrat)
43.    Bambang Partodewo
44.    Resi Mayangkara
45.   Semar Kuning
46.   Semar Maneges  (Password)
47. Semar Lakon   (password)
48.   Sudamala
49.  Sudamala (lengkap)
50.  Bambang Partodewo (Live)  (password)
51. Arjunapati   (password)
52.  Kalimataya   (password)
53. Prabu Dewa Amral  (password)
54.  Begawan Tunggul Wulung  (password)
55.   Wahyu Mandera Retna    (password)
http://www.4shared.com/dir/36792745/c67c9f04/Wahyu_Mandera_Retna.html
56.   Goro-Gor0 1
57.   Goro-Goro 2
58.    Goro-goro WO 
60.  Semar mbarang jantur
61.   Sayembara Menthang langkap
62.   Pandawa Ngenger
63.   Pandawa Puruhito
64.   Bima sakti
65.   Kresna kembang (alap2an Rukmini)
66.   Rama Nitis
66.  Gatutkaca Sungging

D. Bharatayudha
1.    Pandawa Boyong
4.    Sombo Juwing
5.   Kresna Gugah (in Mediafire format)

6. Kresna Duta (Singa Barong) 
atau


7.    Abimanyu Gugur

E. Setelah Bharatayudha

2.    Anoman Swargo

RAMAYANA
1.    SUMANTRI_NGENGER
2.    SASTRO_JENDROYUNINGRAT (Alap2 Sukesi)
http://www.4shared.com/dir/17566572/d419204e/Sastro_Jendroyuningrat.html
3.    Dasamuka Lahir (Sastrojendroyuningrat)
4.    RAMAYANA 1  (RAMA TUNDUNG)
5.  Anoman  obong
6.   Rama Tambak
7.    Kumbakarna Lena        
8.    Dasamuka lenaKI NARTOSABDHO
16 komentar:

 1. salam, ngapunten, sy mau nyuwun download, ternyata semua di password nggih?? misal babad wanamarto, bima suci dll

  BalasHapus
  Balasan
  1. Puniko kebijaksanaan saking panjenenganipun ingkang upload. Kulo piyambak namung saged ngaturaken alamatipun kemawon. Salajengipun mongso borong. Nuwun.

   Hapus
  2. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

   Hapus
 2. Ingkang mboten di pasword teng mriki Mbah...

  http://punakawan-suroboyo.blogspot.com/2012/07/menayuh-keris.html

  BalasHapus
 3. Bab Password.
  Pancen inggih angel tinemu ing nalar. Lha wong wonten sadherek badhe rame-rame nyengkuyung budaya (wayang), kok dipun watesi mawi password. Kedahipun rak kita mangayubagya upami sadherek-sadherek sanesipun saged download sedaya lampahan wayang ingkang sampun dipun upload? Saya kathah ingkang saged download rak saya sae ta, supados budaya wayang saged angrembaka lan tetep lestari.

  BalasHapus
 4. Assalamualaikum,
  Matur sembah nuwun sanget, informasinipun. Ndadosaken kulo saget mirengaken wayang / ringgit saking Dalang saestu nggih meniko Ki Narto Sabdho.
  Pareng.
  Wasalamualaikum.

  BalasHapus
 5. nyuwun tlng mados aken lakon semar mbabar jati diri ki narto sabdo wonten mboten namung ki narto sabdo sisa sisa originale budoyo luhur ingkang saged d rekam mboten namung tulisan prasasti ke mawon tpi saged dipun sampai aken kanti endahe budoyo matrnuwun

  BalasHapus
  Balasan
  1. tak entosi mas,maturnuwun sanget mugio dados berkahe panjenengan?

   Hapus
  2. Matur suwun. Lampahan puniko nembe wonten jamanipun pak Harto. Kulo kinten Ki Narto Sabdo mboten nate nglampahaken. Mbokbilih dalang ingkang langkung enem kemawon ingkang nate nglampahaken.

   Hapus
 6. sae sanget nggiih menawi saged ngunduh , namung kanggenipon kulo menawi dereng pikantuk gending lambangsari garapanipun ki narto sabdho kok kados dereng kompliit

  BalasHapus
 7. matur suwun, saged kangge melekan

  BalasHapus
 8. Indah dan luhur kebudayaan kita.

  BalasHapus
 9. Pak prabu menawi wonten Kulo badge nyuwun lampahan "Karno tanding", saking dalang Ki Narto Sabdo, nuwun.

  BalasHapus