Selasa, 03 Mei 2011

0002. Bab donatur (Yen mboten perlu, bab puniko saged dipun langkungi kemawon).

Ing Indonesia  , anampi sumbangan puniko dereng dados budaya masyarakat umum.
Dene ing manca nagari, karya tulis angsal pahargyan arupi sumbangan (donatur).
Tamtu kemawon Karya tulis puniko ingkang maedahi kangge bebrayan ageng (masyarakat)
Gandeng saking puniko, sampun dados kuciwaning penggalih yen pangripto ugi ambikak bokor donatur kangge sumbangan puniko.
Sok sintena kemawon ingkang kersa nambah isining bokor puniko, bade kaserat ing daftar donatur, lan pangripto angaturi genging panuwun.
Sanadyan mbokmenawi puniko saru ing wawasan, nanging sarutama, (nami panah Arjuna ingkang saged mblejedi/ angudari angkaraning Batari Durgo)
Nuwun.

Bokor donatur
Mugi kakintunaken dateng Rekening BNI
No Rek : 0153334267  a/n  moedjiati
(moedjiati puniko ibunipun lare-lare kulo)

Nomor    Keterangan
1. 
2.
3.
4.
5.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar